Register-to-access-the-toolbox

I-CARE Værktøjskasse-materialer

I-CARE-projektet har til formål at styrke de interkulturelle kompetencer hos professionelle i social- og sundhedssektoren og at støtte dem i deres arbejde med mennesker med forskellig national, etnisk og social baggrund. Til dette formål har partnerne udviklet en værktøjskasse med ti læringsmoduler og undervisningsmaterialer, som kan leveres som e-læring, i et fysisk eller virtuelt klasseværelse eller som blended learning.

De ti moduler dækker forskellige aspekter af interkulturel udvikling, som personalet skal dygtiggøre sig indenfor for at kunne yde en kulturfølsom omsorg i sundhedsvæsenet. Inkluderet er også to moduler, der hjælper undervisere med både at udvikle deres egne materialer og få en forståelse for validering.

Hvert modul forventes at ville tage 2 timer og kan tilgås som e-læring eller leveres ansigt til ansigt eller i et virtuelt klasseværelse. Modulmaterialet kan downloades.

 

Kulturel mangfoldighed og øget opmærksomhed | Modul 1

 • Bliv bevidst om din egen kulturelle baggrund og hvordan den påvirker dit syn på verden. Udforsk kulturelle forskelle og ligheder og definitioner af kultur.

 

 • Modulet introducerer en forståelse af, hvordan vi kan arbejde i forskellige teams og yde god service til mennesker med forskellige kulturelle baggrunde.

Interkulturel Kommunikation | Modul 2

 • Modulet øger bevidstheden om de kulturelle forskelle, vi kan møde, når vi kommunikerer med personer med en anden kulturel baggrund.

 

 • Det introducerer metoder og eksempler på god praksis til at overvinde kommunikationsbarrierer, sprogligt og nonverbalt, samt måder at håndtere interkulturelle konflikter på.

Mad, drikke, fejring & faste | Modul 3

 • Få de grundlæggende oplysninger om madtraditioner i forskellige kulturer, samtidig med at du øger din bevidsthed om sammenhængen mellem disse traditioner og religion.

 

 • Modulet omhandler også, hvorfor det er vigtigt at øge sin forståelse af dette for at kunne yde en kulturfølsom omsorg til dem, man arbejder med.

Alderdom & døden | Modul 4

 • Modulet dækker de forskellige holdninger til aldring på tværs af kulturer og mangfoldigheden af ​​overbevisninger om at dø og hvad der sker, når vi dør.

 

 • Det omhandler også betydningen af ​​de forskellige overgangsritualer i forskellige kulturer, og hvordan vi kan hjælpe dem, som vi holder af, med at foretage overgangene på en måde, der passer til dem og deres kulturelle overbevisning.

Kroppen, køn, sex & intimitet | Modul 5

 • Moduler tager dig nænsomt gennem forskellige kulturelle holdninger til sex og seksualitet, som er emner, der ikke altid tales åbent om.

 

 • Det giver en forståelse af, hvordan disse holdninger kan være forskellige i forskellige kulturer og giver mulighed for at tænke over, hvordan og hvad man kan gøre for at give en kulturfølsom omsorg.

Graviditet, forældreskab, børn & familiestrukturer | Modul 6

 • Modulet udvikler de nødvendige færdigheder til at arbejde med forskellige familier på tværs af kulturer. Der er forskellige kulturelle tilgange til, hvad en 'familie' er og til hvad 'godt forældreskab' er

 

 • Modulet giver dig mulighed for at tænke over dette fra forskellige kulturelle perspektiver.

 

 • Aspekter af graviditet, fødsel og de forskellige tilgange til barndom og opvækst i forskellige familiesammenhænge bliver behandlet.

Funktionsnedsættelse, psykologi & mentale problemer | Modul 7

 • Modulet udforsker temaerne funktionsnedsættelse, psykologi og mentale problemer ud fra et interkulturelt perspektiv.

 

 • Der er særligt fokus på forholdet mellem kulturelle overbevisninger og holdninger for at fremhæve, hvordan disse begreber anskues og fortolkes af forskellige individer, sociokulturelle grupper og kulturer.

Håndtering af smerter | Modul 8

 • Smerte er meget individuel, men hvordan vi håndterer den kan være en del af vores kulturelle overbevisning. Det gør det svært at forstå, hvordan andre beskriver og håndterer smerte

 

 • Modulet hjælper med til at udvikle en forståelse af de forskellige måder, hvorpå mennesker med forskellig kulturel baggrund udtrykker og beskriver smerte. Det giver værktøjerne til bedre at kunne vurdere borgernes smerte under hensyntagen til kulturelle baggrunde.

Lav dit eget undervisningsmateriale | Modul 9

 • Modulet vil gøre dig i stand til at designe en behovsbaseret undervisningsintervention, herunder udvikling af dit eget undervisningsmateriale.

 

 • Modulet introducerer en række forskellige undervisningsmetoder og giver hints, tips og information om, hvordan man producerer elevcentrerede metoder af god kvalitet til at engagere og inspirere sine elever, herunder brug af kritiske hændelser, rollespil og video.

Validering af interkulturel kompetence | Modul 10

 • Modulet forklarer hovedprincipperne for validering og kompetenceorienteret læring samt hovedprincipperne i valideringsværktøjet LEVEL5

 

 • Det giver en trin-for-trin tilgang til valideringsprocessen og vigtigst af alt, hvordan den kan bruges i en interkulturel kontekst.