2

Η Εργαλειοθήκη I-CARE

Η Εργαλειοθήκη I-CARE περιέχει δέκα εκπαιδευτικές ενότητες και εκπαιδευτικό υλικό που έχουν σχεδιαστεί για την υποστήριξη της ανάπτυξης των Δεξιοτήτων Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας σε Επαγγελματίες που εργάζονται στους τομείς της παροχής υγείας και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας.

Επιπλέον, η Εφαρμογή I-CARE παρέχει πρόσβαση μέσω κινητού σε μία ποικιλία εκπαιδευτικού υλικού και χρήσιμων πληροφοριών, σχεδιασμένων για να βοηθούν τους/τις επαγγελματίες που εργάζονται στους τομείς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας να είναι πιο ενημερωμένοι/ες και να μαθαίνουν «όπου και όποτε θέλουν». Μάθετε περισσότερα εδώ.

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες για να βοηθήσει στην παράδοση των 10 Εκπαιδευτικών Ενοτήτων I-Care για την ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων. Εξετάζει τα ζητήματα της παράδοσης ευαίσθητων θεμάτων σε εκπαιδευόμενους/ες, αναπτύσσοντας ένα θετικό μαθησιακό κλίμα στο οποίο τα άτομα είναι ελεύθερα να εκφράσουν και να εξερευνήσουν τις πεποιθήσεις τους με εποικοδομητικό τρόπο, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι όλα συμπεριλαμβάνονται στις συζητήσεις και στη μάθηση που πραγματοποιείται. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη βασικών κανόνων και επίσης εξετάζει τις στάσεις σας ως εκπαιδευτής/τρια, για τις δικές σας διαπολιτισμικές δεξιότητες. Περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με το πώς να αναπτύξετε το δικό σας εκπαιδευτικό υλικό. Έχει σχεδιαστεί προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες για την υποστήριξη της παράδοσης των ενοτήτων και να συμβάλλει στην ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, ώστε να παρέχουν πολιτισμικά ευαίσθητες και χωρίς αποκλεισμούς υπηρεσίες σε όλα τα άτομα.

Δείτε τις ενότητες